Fleet management, vad har hänt senaste åren?

by | Feb 8, 2023 | Blogg

Hur Fleet Management har förändrats under det senaste decenniet

Fältet för Fleet Management har genomgått betydande förändringar under det senaste decenniet, drivet av framsteg inom teknik och skiftande industrikrav. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de viktigaste trenderna och utvecklingen som har format fältet under de senaste åren.

Ökad automation och dataanalys

En av de mest märkbara trenderna under de senaste åren har varit den ökande automationen och användningen av dataanalys inom Fleet Management. Fleet managers har nu tillgång till ett brett utbud av verktyg och plattformar som automatiserar många av de manuella uppgifterna som en gång krävdes och frigör tid för mer strategiskt arbete. Samtidigt har tillväxten av uppkopplade fordon och IoT-teknologier lett till en rikedom av data som kan analyseras för att få nya insikter och driva kontinuerlig förbättring.

Fokus på hållbarhet och miljöansvar

En annan trend under de senaste åren har varit det växande fokuset på hållbarhet och miljöansvar. Företag söker alltmer efter sätt att minska sin koldioxidavtryck och förbättra sin miljöprestanda, och Fleet Management spelar en avgörande roll i att uppnå dessa mål. Detta har lett till antagandet av nya teknologier, såsom elbilar, telematik och optimeringsprogram för ruttplanering, som kan hjälpa till att minska bränsleförbrukning och utsläpp.

Betoning på förarens säkerhet och välbefinnande

Förarens säkerhet och välbefinnande har alltid varit viktiga överväganden inom Fleet Management, men det senaste decenniet har sett en ökad fokus på dessa frågor. Företag investerar i nya teknologier, såsom kameraövervakning i fordonet, system för övervakning av trötthet och kollisionsskyddssystem, för att förbättra förarnas säkerhet och minska risken för olyckor. Samtidigt utforskar de också nya sätt att förbättra förarnas välbefinnande, såsom flexibla arbetsarrangemang och program för välbefinnande på vägen.

Slutsats

Sammanfattningsvis har det senaste decenniet sett betydande förändringar inom Fleet Management. Från ökad automation och dataanalys till fokus på hållbarhet och förarens säkerhet har Fleet managers nu tillgång till ett brett utbud av verktyg och teknologier som kan hjälpa dem att leverera bättre resultat för sina företag. Som branschen fortsätter att utvecklas blir det spännande att se hur dessa trender och utvecklingar kommer att forma framtiden för Fleet Management.

FÖRFATTARE

Therese Jacobsson

FLER ARTIKLAR

Tell Sverige AB förvärvar E-Com AB

Tell Sverige AB förvärvar E-Com AB

Tell Sverige AB förvärvar E-Com AB för att förstärka sin position på den norrländska marknaden Piteå, Sverige – 25 mars 2024 – Tell, en ledande aktör inom norrländsk kommunikation och IT, meddelar idag stolt förvärvet av E-Com (Nordic E-Communication AB), en välkänd...

Tell förvärvar bolaget Norrlands IT

Tell förvärvar bolaget Norrlands IT

Vi fördubblar vår IT-kapacitet genom förvärv av Norrlands IT Stolthet och förväntan präglar dagens stora nyhet från oss på Tell. Med stor glädje meddelar vi vårt strategiska förvärv av Norrlands IT, ett etablerat IT-företag med en solid ställning i Västerbotten. Det...

Microsoft Office 365 Backup – ett enkelt sätt att säkra din data

Microsoft Office 365 Backup – ett enkelt sätt att säkra din data

Vikten av att säkerhetskopiera dina Microsoft Office 365-data Om ni är som de flesta företagare använder ni förmodligen Microsoft Office 365 för att hantera e-post, kalender och dokument. Även om Office 365 är ett utmärkt verktyg för företag och organisationer är det...

uLocate trackers

uLocate trackers

Med uLocate trackers kan man enkelt försäkra sig om att inventarier inte hamnar på villovägar. Sändarna finns med batteridrift och magnetfäste med 90 och 240 dagars batteritid samt med fast montering i befintligt elsystem för t.ex. lastbilar och grävmaskiner.Sändarna...