Rolf

Upplev den flexibla plattformen som hjälper dig och ditt företag genom reflektion, målstyrning och coachning för att kontinuerligt utveckla dina medarbetare och processer för att nå framgång. Ekonomiskt såväl som psykosocialt. Allt för en mer framtid arbetsplats.

Genom Rolfs reflektionslogg reflekterar dina medarbetare så ofta som ni kommer överens om. Du som ledare kan stötta dem i deras tankar och ge feedback. Det gör att medarbetaren kommer se tydliga mönster och känna sig sedd och uppskattad av dig som chef, på ett väldigt enkelt sätt.

Genom Utvecklingsplanen skapar ni förändring på individ- team- och organisationsnivå. I verktyget Utvecklingsplan bryts utvecklingsmål ned till mätbara aktiviteter med tydlig vägledning i vad som ska göras och hur. Aktiviteterna följs löpande upp och kan enkelt justeras efter vägen. Rolf stöttar ett aktivt, ständigt närvarande och tydligt ledarskap med välmående och motiverade medarbetare som resultat.

Rolfing använder du för ett framriktat ledarskap med fokus på ständig förbättring. Det blir enkelt att ge och få feedback, fånga upp utmaningar och skapa delaktighet i organisationens utveckling.

{

En plattform för tillväxt och utveckling

Se fler av våra tjänster

Cybersäkerhet

Vi ser till att erat nätverk är säkert, att er data och era enheter följer lagstadgade krav som t.ex. GDPR eller andra krav från diverse olika branschföreskrifter.

LÄS MER

IT-avdelning som tjänst

Vi möjliggör för erat företag att fokusera på er kärnverksamhet, samtidigt som vi säkerställer att er IT är uppdaterad, säker och effektiv.

LÄR MER

Tell us how
we can help

Vill du ha hjälp med att hitta de bästa IT- och kommunikationslösningarna? Ge oss dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Vill du hellre ringa oss så går det självklart lika bra, slå oss en signal på:

010-222 92 00